ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУЛАБОРАТОРНИ СРАВНЕНИЯ И ИЗПИТВАНИЯ ЗА ПРИГОДНОСТ НА РТ ПРОВАЙДЪР ССЛСБ ЗА 2020 ГОДИНА

Целият pdf файл можете да изтеглите от тук. Програмата е актуализирана на 31.03.2020 (следваща актуализация на 01.09.2020) във връзда със световната пандемия от COVID-19. Всяка РТ схема ще бъде добавяна своевременно в секция РТ схеми.

Page 1-PT programme 2020

Page 2-PT programme 2020

Page 3-PT programme 2020

Page41-PT programme 2020

Page 5-PT programme 2020