Междулабораторен Технически Проект МС 02/2017 (Приключен)

SNAS

Обект на изпитванеКод на стандартаНаименование на стандартаИзпитвани показатели* Начало на проекта** Заявяване на участие до*** Край на проекта
Асфалтови смесиБДС EN 12697-6:2012, Процедура ВАсфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 6: Определяне на обемната плътност на асфалтови пробни тела.Обемна плътност /ua/16.01.201717.03.201730.07.2017
БДС EN 12697-5:2011, Процедура ААсфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 5: Определяне на максималната плътност.Максимална плътност /ua/
БДС EN 12697-8:2003, т. 4Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 8: Определяне на съдържанието на въздушни пори в асфалтови пробни тела.Съдържание на въздушни пори /ua/
БДС EN 12697-34:2012Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 34: Изпитване по Marshall.Стабилитет (Устойчивост) /ua/
БДС EN 12697-34:2012Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 34: Изпитване по Marshall.Протичане (Условна пластичност) /ua/
БДС EN 12697-1:2012Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 1: Съдържание на разтворимо свързващо веществоСъдържание на разтворимо свързващо вещество /ua/
ЦиментБДС EN 196-1:2016Методи за изпитване на цимент. Част 1: Определяне на якост.Определяне на якост /ua/
БДС EN 196-3:2016Методи за изпитване на цимент. Част 3: Определяне на време на свързване и на обемопостоянство.Определяне на време на свързване /ua/
БДС EN 196-3:2016Методи за изпитване на цимент. Част 3: Определяне на време на свързване и на обемопостоянство.Определяне на обемопостоянство /ua/
БДС EN 196-3:2016Методи за изпитване на цимент. Част 3: Определяне на време на свързване и на обемопостоянство.Стандартна консистенция /ua/
  • “Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 02/2017;
  • “Заявка за участие” (QF 4.4-4) в МС 02/2017;

Легенда:

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

** Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „ILC” на нашата интернет страница: http://www.ptprovider.sslsb.org/

*** Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).

/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)

/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)

Забележка: Всички участници ще получат допълнителни инструкции, касаещи процеса по изпълнението на съответната РТ схема. Минималният брой участници за даден параметър, който да бъде включен в съответната РТ схема е 5.

Заявка за участие

Адрес за получаване на обектите за изпитване

Данни за фактура