Междулабораторен Технически Проект МС 02/2020 (приключил)

SNAS

Уважаеми Колеги,

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България поради епидемията от КОВИД-19 Ви уведомяваме, че срокът за подаване и приемане на заявки за участие в Междулабораторен технически проект МС 02/2020 се удължава до 15 май 2020 година. Взетото решение се дължи на факта, че в условията на обявената световна пандемия от КОВИД-19 значително се затруднява процеса по подготовка и разпространение на обектите за изпитване, особено извън границите на Република България.

Цените за участие остават съгласно първоначално изпратената Ви покана за участие (QF 4.4-3). Можете да видите това и в променената от дата 31.03.2020 г. покана за участие, която е налична за теглене след таблицата с обектите на изпитване и определяните характеристики в МС 02/2020.

Представям Ви още допълнителна информация за Междулабораторен технически проект (МТП) МС 02/2020, част от която е отразена и в таблицата по-долу:

  • Краен срок за приемане на заявки за участие: 15.05.2020 г.;
  • Период за плащане на участието: от 16.05.2020 г. до 31.05.2020 г.;
  • Изпращане на пробите до участниците: най-късно до 10.07.2020 г.;
  • Извършване на изпитванията: в началото на месец август 2020 г.;
  • Изготвяне на окончателния доклад: най-късно до 18.09.2020 г.;

По-конкретна информация ще Ви бъде дадена в инструкцията за провеждане на междулабораторното сравнение и изпитване за пригодност QF 4.4-5. За всички останали промени, които може да се наложат в хода на протичането на МТП МС 02/2020 ще бъдете информирани посредством e-mail.

Моля, в случай че имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас посредством електронните пощи sslsb@abv.bg или sslsb@yahoo.com!

В случай, че някой от вече заявилите участие в МТП МС 02/2020 желае да се откаже, моля да го заяви на един от двата посочени по-горе мейли, от които ще получите потвърждение за приетия отказ!

Всички от Вас, заявили посредством електронната заявка от интернет страницата на провайдъра ще получат потвърждение за получаване на заявката.

Не се налага да изпращате повторна заявка за участие (QF 4.4-4), тъй като в променената от 31.03.2020 г. заявка началната дата на стартиране на проекта остава същата.

Благодарим Ви за проявеното разбиране!

Обект на изпитванеКод на стандартаНаименование на стандартаИзпитвани показатели* Начало на проекта** Заявяване на участие до*** Край на проекта
Втвърден бетонБДС EN 12390-3:2019Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни тела.Якост на натиск /ua/03.02.202015.05.202031.08.2020
БДС EN 12390-7:2019Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност на втвърден бетон.Плътност /ua/
Скален/Добавъчен материал (дребен или нефракциониран)БДС EN 1097-6:2013, точка 9Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 6: Определяне на плътност на зърната и на абсорбция на вода.Плътност на зърната, (ρа, ρrd, ρssd) /ua/
БДС EN 1097-6:2013, точка 9Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 6: Определяне на плътност на зърната и на абсорбция на вода.Water absorption, (WA24) /ua/
БДС EN 933-9:2009+A1:2013Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 9: Оценяване на фина фракция. Изпитване чрез метиленово синьо.Стойност на метиленово синьо /ua/
БДС EN 1744-1:2009+A1:2012, т. 15.1Изпитвания за определяне на химични характеристики на скални материали. Част 1: Химичен анализ.Съдържание на хумус /ua/

Легенда:

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

** Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „РТ схеми” на нашата интернет страница: http://www.ptprovider.sslsb.org/

*** Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).

/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)

/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)

Заявка за участие

Адрес за получаване на обектите за изпитване

Данни за фактура

Тестове за изпълнение