Начало / Функционална структура

инж. Илиян Илиев - Управител

инж. Илиян Илиев - Председател на ССЛСБ, управител и метролог на PT провайдър ССЛСБ. По образование техник-геодезист със специалност Геодезия фотограметрия и картография от Техникум по строителство гр. В.Търново, инженер - химик със специалност технология на полимерите от ВХТИ „ Проф. д-р Асен Златаров” гр.Бургас. Допълнителни курсове и квалификация: Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране, Качество лабораторни изпитвания и измервания, Одит на системи за управление на качеството – Вътрешен одитор от Съюз на специалистите по качество в България.

доц. д-р Тони Венелинов- Мениджър по качество

доц. д-р Тони Венелинов- преподавател в Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия .Хидротехнически Факултет. Работил в Contract Agent Европейска Комисия, Обединен Научен Център, Institute for Reference Materials and Measurements, Геел, Белгия. Придобити курсове и специализации: Производство и Използване на Лабораторни Сравнителни Материали. Будапеща, Унгария Производство на Сертифицирани Сравнителни Материали. Геел, Белгия Принципи и Приложения на Метрологията в Химията. Геел, Белгия Използване на Сравнителни Материали и Оценка на Неопределеността от Измервания.Геел, Белгия Използване и Приложение на Сравнителни Материали по Предназначение и Предвидена Употреба. София, България Техническа компетентност на лаборатории за изпитване и калибриране, съгласно изискванията на БДС 17025. София, България Вътрешни одитори и Отговорници по качество в лаборатории за изпитване (пробовземане) и/или калибриране по стандарт БДС EN ISO 19011:2018 - EN ISO/IEC 17025:2018. София, България . Участвал в над 12 научно иследователски проекта.

проф. д-р инж. Иван Ростовки - Инженер по материалите

проф. д-р инж. Иван Ростовски - преподавател в катедра Строителни материали и изолации на УАСГ и член на ССЛСБ.Завършил строителен техникум “Христо Ботев” - гр.София, специалност “Строителство и архитектура” 1990г., ВИАС 1995г., със специалност “Промишлено и гражданско строителство” и редовна докторантура 1997 – 2001 г. – към катедра “Строителни материали и изолации”, тема на дисертацията “Свойства на бетон, излят под вода”.

доц. д-р инж. Любомир Бракалов - Технически експерт

Доц. д-р инж. Любомир Борисов Бракалов – Ръководител направление осигуряване на качеството в Химикотехнологичен и металургичен университет - град София, където е завършил своето образование и е продължил професионално си развитие. Член е на „Съюз на учените в България”, „Съюз на химиците в България”, ТКА „Лаборатории за изпитване” и Съвета по акредитация при Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” и др. Има множество патенти и авторски свидетелства, научни разработки и цитати в списания.