Начало / PTs 2020

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУЛАБОРАТОРНИ СРАВНЕНИЯ И ИЗПИТВАНИЯ ЗА ПРИГОДНОСТ НА РТ ПРОВАЙДЪР ССЛСБ ЗА 2020 ГОДИНА

Целият pdf файл можете да изтеглите от тук. Програмата е актуализирана на 31.03.2020 (следваща актуализация на 01.09.2020) във връзда със световната пандемия от COVID-19. Всяка РТ схема ще бъде добавяна своевременно в секция РТ схеми.

program

programt

program

program

program