Начало / PTs 2021

Програма за междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност на рт провайдър сслсб за второто полугодие на 2021 година

Целият pdf файл можете да изтеглите от тук. Всяка РТ схема ще бъде добавяна своевременно в секция РТ схеми.

програма

програма

програма

Програма за междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност на рт провайдър сслсб за първото полугодие на 2021 година

Целият pdf файл можете да изтеглите от тук. Всяка РТ схема ще бъде добавяна своевременно в секция РТ схеми.

програма

програма

програма

програма