Начало / Рекламации и възражения

Оплакванията се подават в периода на осъществяване на услугата и в срок не по-късно от 14 дни от датата на получаване на резултатите от изпитването за пригодност в писмена форма до Управителя на РТ провайдър ССЛСБ.

За уреждането на оплакването, отнасящо се до схемата за изпитване за пригодност е отговорен координаторът на схемата за изпитване за пригодност. Оплакването на клиента се подава под формата на „Лист за рекламация” QF 5.8-1.

Срокът за решаване на оплакването на клиента от страна на РТ провайдър ССЛСБ е 30 работни дни от деня на приемането на оплакването.

Можете да изтеглите и попълните „Лист за рекламация” QF 5.8-1 от тук

Изпратете го на една от следните електронни пощи: sslsb@abv.bg; sslsb@yahoo.com