Начало / PT схеми / Междулабораторен Технически Проект МС 01/2017 (Приключен, Ограничение до 11 участника)
Обект на изпитванеКод на стандартаНаименование на стандартаИзпитвани показатели* Начало на проекта** Заявяване на участие до*** Край на проекта
Добавъчни (скални, едрозърнести) материали / (Only for Lithuania, Belgium and Bulgaria / Само за Литва, Белгия и България)БДС EN 1097-6:2013Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на зърната и абсорбцията на вода.Плътност на зърната, (ρа, ρrd, ρssd) /ua/09.01.201720.01.201731.03.2017
БДС EN 1097-6:2013Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на зърната и абсорбцията на вода.Абсорбция на вода, (WA24) /ua/
БДС EN 933-1:2012Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 1: Определяне на зърнометричния състав. Метод чрез пресяване.Зърнометричен състав /ua/
БДС EN 933-1:2012Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 1: Определяне на зърнометричния състав. Метод чрез пресяване.Съдържание на финa фракция, преминаваща през сито 0,063 mm /ua/
БДС EN 933-3:2012Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 3: Определяне на формата на зърната. Индекс за плоски зърна.Индекс за плоски зърна /oa/
  • “Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 01/2017;
  • “Заявка за участие” (QF 4.4-4) в МС 01/2017;

Легенда:

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

** Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „ILC” на нашата интернет страница: http://www.ptprovider.sslsb.org/

*** Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).

/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)

/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)

Забележка: Всички участници ще получат допълнителни инструкции, касаещи процеса по изпълнението на съответната РТ схема. Минималният брой участници за даден параметър, който да бъде включен в съответната РТ схема е 5.