Начало / PT схеми / Междулабораторен Технически Проект МС 01/2023 (Приключен)

Уважаеми Колеги,

РТ провайдър ССЛСБ Ви кани да участвате в Междулабораторен технически проект МС 01/2023. Обекти на изпитването ще бъдe: Асфалтова смеси, съгласно посочените стандарти и показатели в следната таблица:

Обект на изпитванеКод на стандартаНаименование на стандартаВид на изпитване/характеристика
Асфалтови смесиБДС EN 12697-6, Процедура В (т.9.3)Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 6: Определяне на обемната плътност на асфалтови пробни тела.Обемна плътност /ua/
БДС EN 12697-5, Процедура А (т.9.2)Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 5: Определяне на максималната плътност.Максимална плътност /ua/
БДС EN 12697-8, т. 4Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 8: Определяне на съдържанието на въздушни пори в асфалтови пробни тела.Съдържание на въздушни пори /ua/
БДС EN 12697-34Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 34: Изпитване по Marshall.Стабилитет (Устойчивост) /ua/
БДС EN 12697-34Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 34: Изпитване по Marshall.Протичане (Условна пластичност) /ua/
БДС EN 12697-1Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 1: Съдържание на разтворимо свързващо вещество.Съдържание на разтворимо свързващо вещество /ua/
БДС EN 12697-2Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 2: Определяне на разпределението на размера на частиците.Разпределение размера на частиците/ua/ (Разпределение на частиците по размер)

/ua/ - под акредитация; /oa/ - извън акредитация

Изпитванията да се извършат по последната актуална версия на стандарта.

  • "Покана за участие”
  • "Заявка за участие”
  • "План за изпитване за пригодност"

Легенда:

Допълнителна информация за Междулабораторен технически проект (МТП) МС 01/2023.

Краен срок за приемане на заявки за участие: 15.04.2023 г.;

• Период за плащане на участието: до 30.04.2023 г.;

• Изпращане на пробите до участниците: най-късно до 10.05.2023 г.;

• Извършване на изпитванията : 12.06-15.06.2023 г.

• Изготвяне на окончателния доклад: най-късно до 25.07.2023 г.;

По-конкретна информация ще Ви бъде дадена в инструкцията за провеждане на междулабораторното сравнение и изпитване за пригодност QF 4.4-5. За всички останали промени, които може да се наложат в хода на протичането на МТП МС 01/2023 ще бъдете информирани посредством e-mail.

Моля, в случай че имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас посредством електронните пощи sslsb@abv.bg или sslsb@yahoo.com!

** Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „РТ схеми” на нашата интернет страница: http://www.ptprovider.sslsb.org/

*** Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).

  • /ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)
  • /оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)