Начало / PT схеми / Междулабораторен Технически Проект МС 01/2024 (Активен)

Уважаеми Колеги,

РТ провайдър ССЛСБ Ви кани да участвате в Междулабораторен технически проект МС 01/2024. Обекти на изпитването ще бъдe: Цимент и Скални/Добавъчни материали, съгласно посочените стандарти и показатели в следната таблица:

Обект на изпитванеКод на стандартаНаименование на стандартаВид на изпитване/характеристика
ЦиментБДС EN 196-1Методи за изпитване на цимент. Част 1: Определяне на якост.Якост на натиск /ua/
БДС EN 196-3, точка 6Методи за изпитване на цимент. Част 3: Определяне на време на свързване и на обемопостоянство.Времена на свързване /Време на начало на свързване и време на край на свързване/ /ua/
БДС EN 196-3, точка 7Методи за изпитване на цимент. Част 3: Определяне на време на свързване и на обемопостоянство.Обемопостоянство /ua/
БДС EN 196-3, точка 5Методи за изпитване на цимент. Част 3: Определяне на време на свързване и на обемопостоянство.Стандартна консистенция /ua/
Скални/Добавъчни материали(едрозърнести)БДС EN 933-3Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 3: Определяне на формата на зърната. Индекс за плоски зърна.Общ индекс за плоски зърна /ua/
БДС EN 933-4Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 4: Определяне на формата на зърната. Коефициент на формата.Коефициент на формата /ua/
БДС EN 1097-3Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 3: Определяне на плътност в свободно насипно състояние и на празнини.Насипна обемна плътност /ua/
БДС EN 1097-6 Пикнометричен метод т.8Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на зърната и абсорбцията на вода.Специфична плътност на зърната, (ρа) /ua/
БДС EN 1097-6 Пикнометричен метод т.8Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на зърната и абсорбцията на вода.Обемна плътност на зърната в сухо състояние (ρrd) /ua/
БДС EN 1097-6 Пикнометричен метод т.8Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на зърната и абсорбцията на вода. Пикнометричен метод т.8Обемна плътност на зърната във водонаситено повърхностно сухо състояние (ρssd) /ua/
БДС EN 1097-6 Пикнометричен метод т.8Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на зърната и абсорбцията на вода.Абсорбция на вода, (WA24) /ua/
БДС EN 1097-2Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 2: Методи за определяне на устойчивост на раздробяване (дробимост).Съпротивление на дробимост – коефициент „Лос Анжелос” /ua/

/ua/ - под акредитация; /oa/ - извън акредитация

Допълнителна информация за Междулабораторен технически проект (МТП) МС 01/2024.

Краен срок за приемане на заявки за участие: 01.04.2024 г.;

• Период за плащане на участието: до 15.04.2024 г.;

• Изпращане на пробите до участниците: най-късно до 15.05.2024 г.;

• Извършване на изпитванията : 17.06 - 21.06.2024 г.

• Изготвяне на окончателния доклад: най-късно до 25.07.2024 г.;

По-конкретна информация ще Ви бъде дадена в инструкцията за провеждане на междулабораторното сравнение и изпитване за пригодност QF 4.4-5. За всички останали промени, които може да се наложат в хода на протичането на МТП МС 01/2024 ще бъдете информирани посредством e-mail.

Моля, в случай че имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас посредством електронните пощи sslsb@abv.bg или sslsb@yahoo.com!

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

Заявка за участие