Начало / PT схеми / Междулабораторен Технически Проект МС 02/2023 (Приключен)

Уважаеми Колеги,

РТ провайдър ССЛСБ Ви кани да участвате в Междулабораторен технически проект МС 02/2023. Обекти на изпитването ще бъдe: Втвърден бетон, съгласно посочените стандарти и показатели в следната таблица:

Обект на изпитванеКод на стандартаНаименование на стандартаВид на изпитване/характеристика
Втвърден бетонБДС EN 12390-3Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни тела.Якост на натиск /ua/
БДС EN 12390-7Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност на втвърден бетон.Плътност /ua/

/ua/ - под акредитация; /oa/ - извън акредитация

  • "Покана за участие”
  • "Заявка за участие”
  • "План за изпитване за пригодност"

Легенда:

Допълнителна информация за Междулабораторен технически проект (МТП) МС 02/2023.

Краен срок за приемане на заявки за участие: 31.03.2023 г.;

• Период за плащане на участието: до 30.04.2023 г.;

• Изпращане на пробите до участниците: най-късно до 05.05.2023 г.;

• Извършване на изпитванията : 16.06.2023 г.

• Изготвяне на окончателния доклад: най-късно до 30.07.2023 г.;

По-конкретна информация ще Ви бъде дадена в инструкцията за провеждане на междулабораторното сравнение и изпитване за пригодност QF 4.4-5. За всички останали промени, които може да се наложат в хода на протичането на МТП МС 02/2023 ще бъдете информирани посредством e-mail.

Моля, в случай че имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас посредством електронните пощи sslsb@abv.bg или sslsb@yahoo.com!

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

** Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „РТ схеми” на нашата интернет страница: http://www.ptprovider.sslsb.org/

*** Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).