Начало / PT схеми / Междулабораторен Технически Проект МС 03/2022 (Приключен)

Уважаеми Колеги,

РТ провайдър ССЛСБ Ви кани да участвате в Междулабораторен технически проект МС 03/2022. Обекти на изпитването ще бъдат: Минерално брашно и Продукти от бетон – Бетонни блокчета за настилки, съгласно посочените стандарти и показатели в следната таблица:

Обект на изпитванеКод на стандартаНаименование на стандартаИзпитвани показатели
Минерално брашноБДС EN 933-1Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 1: Определяне на зърнометричния състав. Метод чрез пресяване.Зърнометричен състав /ua/
БДС EN 1097-7Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 7: Определяне на плътността на частиците на фин пълнител. Пикнометричен метод.Плътност на частиците на фин пълнител. Пикнометричен метод /ua/
БДС EN 933-9Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 9: Оценяване на фина фракция. Изпитване чрез метиленово синьо.Оценяване за финост. Метиленово синьо /ua/
БДС EN 1744-1, т. 7Изпитвания за определяне на химични характеристики на скални материали. Част 1: Химичен анализ.Съдържание на водоразтворими хлориди /ua/
БДС EN 1744-1, т. 12Изпитвания за определяне на химични характеристики на скални материали. Част 1: Химичен анализ.Съдържание на киселинноразтворими сулфати /ua/

/ua/ - под акредитация; /oa/ - извън акредитация

Обект на изпитванеКод на стандартаНаименование на стандартаИзпитвани показатели
Продукти от бетон – Бетонни блокчета за настилкиБДС EN1338, Анекс FБетонни блокчета за настилки. Изисквания и методи за изпитване.Якост на разцепване /ua/
БДС EN 1338, Анекс FБетонни блокчета за настилки. Изисквания и методи за изпитване.Разрушаващо натоварване /ua/
БДС EN 1338, Анекс ЕБетонни блокчета за настилки. Изисквания и методи за изпитване.Абсорбция на вода /ua/

/ua/ - под акредитация; /oa/ - извън акредитация

  • "Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 03/2022;
  • "Заявка за участие” (QF 4.4-4) в МС 03/2022;
  • "План за изпитване за пригодност" (QF 4.4-1) - МС 03/2022;

Легенда:

Допълнителна информация за Междулабораторен технически проект (МТП) МС 03/2022.

Краен срок за приемане на заявки за участие: 20.04.2022 г.;

  • Период за плащане на участието: от 20.04.2022 г. до 10.05.2022 г.;
  • Изпращане на пробите до участниците: най-късно до 20.05.2022 г.;
  • Изготвяне на окончателния доклад: най-късно до 31.07.2022 г.;

По-конкретна информация ще Ви бъде дадена в инструкцията за провеждане на междулабораторното сравнение и изпитване за пригодност QF 4.4-5. За всички останали промени, които може да се наложат в хода на протичането на МТП МС 03/2022 ще бъдете информирани посредством e-mail.

Моля, в случай че имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас посредством електронните пощи sslsb@abv.bg или sslsb@yahoo.com!

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

** Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „РТ схеми” на нашата интернет страница: http://www.ptprovider.sslsb.org/

*** Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).

  • /ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)
  • /оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)