Начало / PT схеми / Междулабораторен Технически Проект МС 06/2023 (Приключен)

Уважаеми Колеги,

РТ провайдър ССЛСБ Ви кани да участвате в Междулабораторен технически проект МС 06/2023. Обекти на изпитването ще бъдe: Битум, съгласно посочените стандарти и показатели в следната таблица:

Обект на изпитванеКод на стандартаНаименование на стандартаВид на изпитване/характеристика
Битум и битумни продуктиБДС EN 1426Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на пенетрацията с игла.Пенетрация /ua/
БДС EN 1427Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на температурата на омекване. Метод с пръстен и топче.Температурата на омекване по метод „пръстен и топче” /ua/
БДС EN 12593Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на температурата на счупване по Fraass.Температура на счупване по Фраас /ua/
БДС EN ISO 2592Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне на пламната и запалителната температура. Метод на Cleveland в отворен тигел (ISO 2592).Пламна температура /ua/
БДС EN 15326Битуми и битумни свързващи материали. Измерване на плътност и специфично тегло. Метод с капилярен пикнометър.Плътност /ua/
БДС EN 12592Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на разтворимост.Разтворимост /ua/

/ua/ - под акредитация; /oa/ - извън акредитация

  • "Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 06/2023
  • "Заявка за участие” (QF 4.4-4) в МС 06/2023
  • "План за изпитване за пригодност" (QF 4.4-1) - МС 06/2023

Допълнителна информация за Междулабораторен технически проект (МТП) МС 06/2023.

Краен срок за приемане на заявки за участие: 31.08.2023 г.;

• Период за плащане на участието: до 31.08.2023 г.;

• Изпращане на пробите до участниците: най-късно до 30.09.2023 г.;

• Извършване на изпитванията : 06.11.2023 г.

• Изготвяне на окончателния доклад: най-късно до 12.12.2023 г.;

По-конкретна информация ще Ви бъде дадена в инструкцията за провеждане на междулабораторното сравнение и изпитване за пригодност QF 4.4-5. За всички останали промени, които може да се наложат в хода на протичането на МТП МС 06/2023 ще бъдете информирани посредством e-mail.

Моля, в случай че имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас посредством електронните пощи sslsb@abv.bg или sslsb@yahoo.com!

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

** Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „РТ схеми” на нашата интернет страница: http://www.ptprovider.sslsb.org/

*** Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).

Заявка за участие