Начало / PT схеми / Междулабораторен технически проект МС 07/2015 (Приключен)
Обект на изпитванеКод на стандартаНаименование на стандартаИзпитвани показатели* Начало на проекта** Заявяване на участие до*** Край на проекта
Минерално брашноБДС EN 933-9:2009+A1:2013Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 9: Оценяване на фина фракция. Изпитване чрез метиленово синьо.Оценяване за финост. Метиленово синьо /ua/01.07.201521.08.201531.12.2015
БДС EN 1097-7:2008Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 7: Определяне на плътността на частиците на фин пълнител. Пикнометричен метод.Плътност на частиците на фин пълнител. Пиuaкнометричен метод /ua/
ЦиментБДС EN 196-1:2006Методи за изпитване на цимент. Част 1: Определяне на якост.Определяне на якост /ua/
БДС EN 196-3:2005+A1:2009Методи за изпитване на цимент. Част 3: Определяне на време на свързване и на обемопостоянство.Определяне на време на свързване /ua/
БДС EN 196-3:2005+A1:2009Методи за изпитване на цимент. Част 3: Определяне на време на свързване и на обемопостоянство.Определяне на обемопостоянство /ua/
  • “Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 07/2015;
  • “Заявка за участие” (QF 4.4-4) в МС 07/2015;

Легенда:

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

** Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „ILC” на нашата интернет страница: http://www.ptprovider.sslsb.org/

*** Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).

/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)

/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)

Забележка: Всички участници ще получат допълнителни инструкции, касаещи процеса по изпълнението на съответната РТ схема. Минималният брой участници за даден параметър, който да бъде включен в съответната РТ схема е 5.