Начало / PT схеми / Междулабораторен Технически Проект МС 07/2017 (Приключен)
Обект на изпитванеКод на стандартаНаименование на стандартаИзпитвани показатели* Начало на проекта** Заявяване на участие до*** Край на проекта
Минерално брашноБДС EN 933-1:2012Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 1: Определяне на зърнометричния състав. Метод чрез пресяване.Зърнометричен състав /ua/01.07.201715.09.201730.12.2017
БДС EN 933-9:2009+A1:2013Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 9: Оценяване на фина фракция. Изпитване чрез метиленово синьо.Оценяване за финост. Метиленово синьо /ua/
БДС EN 1097-7:2008Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 7: Определяне на плътността на частиците на фин пълнител. Пикнометричен метод.Плътност на частиците на фин пълнител. Пикнометричен метод /ua/
БДС EN 1744-1:2009+A1:2012, т. 7Изпитвания за определяне на химични характеристики на скални материали. Част 1: Химичен анализ.Съдържание на водоразтворими хлориди /ua/
БДС EN 1744-1:2009+A1:2012 т. 12Изпитвания за определяне на химични характеристики на скални материали. Част 1: Химичен анализ.Съдържание на киселинноразтворими сулфати /ua/
Продукти от бетон – Бетонни блокчета за настилкиБДС EN 1338:2005, Анекс FМетоди за изпитване на цимент. Част 1: Определяне на якост.Якост на разцепване /ua/
БДС EN 1338:2005, Анекс FБетонни блокчета за настилки. Изисквания и методи за изпитване.Разрушаващо натоварване /ua/
БДС EN 1338:2005, Анекс ЕБетонни блокчета за настилки. Изисквания и методи за изпитване.Абсорбция на вода /ua/
  • “Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 07/2017;
  • “Заявка за участие” (QF 4.4-4) в MC 07/2017;

Легенда:

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

** Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „ILC” на нашата интернет страница: http://www.ptprovider.sslsb.org/

*** Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).

/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)

/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)

Забележка: Всички участници ще получат допълнителни инструкции, касаещи процеса по изпълнението на съответната РТ схема. Минималният брой участници за даден параметър, който да бъде включен в съответната РТ схема е 5.