Начало / PT схеми / Междулабораторен Технически Проект МС 08/2021 (приключен)

Уважаеми Колеги,

РТ провайдър ССЛСБ Ви кани да участвате в Междулабораторен технически проект МС 08/2021. Обекти на изпитването ще бъдат: Асфалтови смеси и Битум и битумни продукти, съгласно посочените стандарти и показатели в следната таблица:

Обект на изпитванеКод на стандартаНаименование на стандартаИзпитвани показатели
Асфалтови смесиБДС EN 12697-6:2020, Процедура В (т.9.3)Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 6: Определяне на обемната плътност на асфалтови пробни тела.Обемна плътност /ua/
БДС EN 12697-5:2019, Процедура А (т.9.2)Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 5: Определяне на максималната плътност.Максимална плътност /ua/
БДС EN 12697-8:2019, т. 4Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 8: Определяне на съдържанието на въздушни пори в асфалтови пробни тела.Съдържание на въздушни пори /ua/
БДС EN 12697-34:2020Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 34: Изпитване по Marshall.Стабилитет (Устойчивост) /ua/
БДС EN 12697-34:2020Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 34: Изпитване по Marshall.Протичане (Условна пластичност) /ua/
БДС EN 12697-1:2020Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 1: Съдържание на разтворимо свързващо вещество.Съдържание на разтворимо свързващо вещество /ua/
БДС EN 12697-2:2015+А1 :2019Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 2: Определяне на разпределението на размера на частиците.Разпределение размера на частиците /ua/

/ua/ - под акредитация; /oa/ - извън акредитация

Обект на изпитванеКод на стандартаНаименование на стандартаИзпитвани показатели
Битум и битумни продуктиБДС EN 1426:2015Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на пенетрацията с игла.Пенетрация /ua/
БДС EN 1427:2015Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на температурата на омекване. Метод с пръстен и топче.Температурата на омекване по метод „пръстен и топче” /ua/
БДС EN 12593:2015Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на температурата на счупване по Fraass.Температура на счупване по Фраас /ua/
БДС EN ISO 2592:2017Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне на пламната и запалителната температура. Метод на Cleveland в отворен тигел (ISO 2592:2017).Пламна температура /ua/
БДС EN 15326:2007+A1:2009Битуми и битумни свързващи материали. Измерване на плътност и специфично тегло. Метод с капилярен пикнометър.Плътност /ua/
БДС EN 12592:2014Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на разтворимост.Разтворимост /ua/

/ua/ - под акредитация; /oa/ - извън акредитация

  • "Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 08/2021;
  • “Заявка за участие” (QF 4.4-4) в МС 08/2021;
  • План за изпитване за пригодност" (QF 4.4-1) - МС 08/2021;

Легенда:

Допълнителна информация за Междулабораторен технически проект (МТП) МС 08/2021.

Краен срок за приемане на заявки за участие: 18.10.2021 г.;

  • Период за плащане на участието: от 20.10.2021 г. до 29.10.2021 г.;
  • Изпращане на пробите до участниците: най-късно до 04.11.2021 г.;
  • Изготвяне на окончателния доклад: най-късно до 30.01.2022 г.;

По-конкретна информация ще Ви бъде дадена в инструкцията за провеждане на междулабораторното сравнение и изпитване за пригодност QF 4.4-5. За всички останали промени, които може да се наложат в хода на протичането на МТП МС 08/2021 ще бъдете информирани посредством e-mail.

Моля, в случай че имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас посредством електронните пощи sslsb@abv.bg или sslsb@yahoo.com!

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

** Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „РТ схеми” на нашата интернет страница: http://www.ptprovider.sslsb.org/

*** Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).

  • /ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)
  • /оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)