Начало / PT схеми / Междулабораторен технически проект МС 12/2013 (Приключен)
Обект на изпитванеКод на стандартаНаименование на стандартаИзпитвани показатели* Начало на проекта** Заявяване на участие до*** Край на проекта
Асфалтови смесиБДС EN 12697-6:2012, Процедура ВАсфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 6: Определяне на обемната плътност на асфалтови пробни тела.Обемна плътност /ua/16.12.201315.03.201430.06.2014
БДС EN 12697-5:2011, Процедура ААсфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 5: Определяне на максималната плътност.Максимална плътност /ua/
БДС EN 12697-8:2003, т. 4Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 8: Определяне на съдържанието на въздушни пори в асфалтови пробни тела.Съдържание на въздушни пори /ua/
БДС EN 12697-34:2012Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 34: Изпитване по Marshall.Устойчивост (Стабилитет) /ua/
БДС EN 12697-34:2012Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 34: Изпитване по Marshall.Условна пластичност (Протичане) /ua/
Продукти от бетон – Бетонни блокчета за настилкиБДС EN 1338:2005, Анекс FБетонни блокчета за настилки. Изисквания и методи за изпитване.Якост на разцепване /ua/
БДС EN 1338:2005, Анекс ЕБетонни блокчета за настилки. Изисквания и методи за изпитване.Абсорбция на вода /ua/
  • “Покана за участие” (QF 4.4-3) в МС 12/2013;
  • “Заявка за участие” (QF 4.4-4) в МС 12/2013;

Легенда:

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

** Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „ILC” на нашата интернет страница: http://www.ptprovider.sslsb.org/

*** Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).

/ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)

/оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)

Забележка: Всички участници ще получат допълнителни инструкции, касаещи процеса по изпълнението на съответната РТ схема. Минималният брой участници за даден параметър, който да бъде включен в съответната РТ схема е 5.