Начало / PT схеми / Междулабораторен Технически Проект МС 08/2022 (Приключен)

Уважаеми Колеги,

РТ провайдър ССЛСБ Ви кани да участвате в Междулабораторен технически проект МС 08/2022. Обекти на изпитването ще бъдат: Строителни почви и Скални/Добавъчни материали (дребен или нефракциониран), съгласно посочените стандарти и показатели в следната таблица:

Обект на изпитванеКод на стандартаНаименование на стандартаВид на изпитване/характеристика
Строителни почвиМРРБ „Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018, Приложение №15/AASHTO T 89-13Приложение № 15 към чл. 160, т. 3 на „Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища“ на МРРБ, публикувана в ДВ брой 79 от 25.09.2018 г. / Standard Method of Test for Determining the Liquid Limit of Soils.Граница на протичане /ua/ Liquid Limit /ua/
МРРБ „Наредба № РД-02-20-2,ДВ 79/ 2018 г.,Приложение №16/AASHTO T 90-16Приложение № 16 към чл. 160, т. 3 на „Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища“ на МРРБ, публикувана в ДВ брой 79 от 25.09.2018 г. /Standard Method of Test for Determining the Plastic Limit and Plasticity Index of Soils.Граница на източване /ua/ Plastic Limit /ua/ (Граница на пластичност)
БДС EN ISO 17892-12 , т. 5.4 (Метод на Казагранде)Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 12: Определяне на границите на протичане и пластифициране (ISO 17892-12:2018).Граница на протичане /ua/
БДС EN ISO 17892-12, т. 5.3 (Метод с падащ конус)Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 12: Определяне на границите на протичане и пластифициране (ISO 17892-12:2018).Граница на протичане /ua/
БДС EN ISO 17892-12, т. 5.5Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 12: Определяне на границите на протичане и пластифициране (ISO 17892-12:2018).Граница на пластичност /ua/
Обект на изпитванеКод на стандартаНаименование на стандартаИзпитвани показатели
Скални/Добавъчни материали (дребен или нефракциониран)БДС EN 933-1Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 1: Определяне на зърнометричния състав. Метод чрез пресяване.Зърнометричен състав /ua/
БДС EN 933-1Изпитвания за определяне на геометричните характеристики на скалните материали. Част 1: Определяне на зърнометричния състав. Метод чрез пресяванеСъдържание на финa фракция, преминаваща през сито 0,063 mm /ua/
БДС EN 1097-3Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 3: Определяне на плътност в свободно насипно състояние и на празнини.Насипна обемна плътност /ua/
БДС EN 933-8Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 8: Оценяване на фина фракция. Изпитване чрез пясъчен еквивалентПясъчен еквивалент /ua/

/ua/ - под акредитация; /oa/ - извън акредитация

Изпитванията да се извършат по последната актуална версия на стандарта.

  • "Покана за участие” (QF 4.4-3) "
  • "Заявка за участие” (QF 4.4-4) "
  • "План за изпитване за пригодност"

Легенда:

Допълнителна информация за Междулабораторен технически проект (МТП) МС 08/2022.

Краен срок за приемане на заявки за участие: 30.09.2022 г.;

  • Период за плащане на участието: от 01.10.2022 г. до 15.10.2022 г.;
  • Изпращане на пробите до участниците: най-късно до 05.11.2022 г.;
  • Изготвяне на окончателния доклад: най-късно до 15.01.2023 г.;

По-конкретна информация ще Ви бъде дадена в инструкцията за провеждане на междулабораторното сравнение и изпитване за пригодност QF 4.4-5. За всички останали промени, които може да се наложат в хода на протичането на МТП МС 08/2022 ще бъдете информирани посредством e-mail.

Моля, в случай че имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас посредством електронните пощи sslsb@abv.bg или sslsb@yahoo.com!

* Датата посочена като начало на съответния проект е и датата, от която започва приемането на заявките за участие.

** Заявките за съответния проект, на английски и български, може да бъдат намерени в секция „РТ схеми” на нашата интернет страница: http://www.ptprovider.sslsb.org/

*** Крайната дата на съответния проект означава, че това е крайният срок за изготвяне на доклада, освен ако не е посочено нещо друго в инструкцията (QF 4.4-5).

  • /ua/ Под акредитация (в обхвата на акредитация)
  • /оа/ Извън акредитация (не е в обхвата на акредитация)